יועצים מומחים לקבלת חוות דעת שניה לחברי "מגן זהב" - "מכבי שלי"
(עודכן לאחרונה ב-06/12/2011)
לתשומת לבכם!
החל מיום 1.7.16 ייכנסו לתוקפם הסדרים חדשים בתוכניות הביטוח המשלים של מכבי שירותי בריאות (‘מגן כסף’, ‘מגן זהב’ ו’מכבי שלי’), בהתאם לשינויים שחלו לאחרונה בחקיקה כפי שהחליטה וקבעה המדינה.
שינויים אלו נוגעים לתנאי הזכאות, לניתוחים וייעוצים פרטיים ויחולו על כל קופות החולים.
רשימת היועצים שלהלן צפויה להתעדכן. יש לוודא כי הרופא נכלל ברשימת היועצים אשר בהסדר עם מכבי גם לאחר ה- 1.7.16, כדי שתוכל לממש זכאותך בהתאם לכללים החדשים.
לחצו כאן למידע נוסף << אודות החוק.

   

חיפוש יועצים מומחים    שם משפחה       שם פרטי      
אזור תחום יעוץ

שים לב הערות בתחתית העמוד

תחום יעוץתוארשם משפחהשם פרטיהתמחותהתמחות שניה/התמקצעותאזורכתובתטלפוןאופן המימוש
יעוץ אונקולוגי פרופ'אדרקה דן אונקולוגיה מערכת העיכול מרכז מרידור 15, תל אביב 03-6489956 
יעוץ אונקולוגי פרופ'אור ראובן אונקולוגיה אימונותרפיה, השתלת מח עצםי-ם והשפלה הדסה ע"כ , ירושלים 02-6778357 
יעוץ אונקולוגי דר' אידלביץ אפרים אונקולוגיה הדרום רחל אימנו 11, אשדוד 0507595590 
יעוץ אונקולוגי פרופ'אילן רון אונקולוגיה מרכז ויצמן 14, תל אביב 0544579049 
יעוץ אונקולוגי דר' אפלבוים רון אונקולוגיה הצפון עובדיה 17, חיפה 04-8334125 
יעוץ אונקולוגי דר' בן-ברוך נעה אונקולוגיה סרטן השד מרכז יגאל אלון 96, תל אביב 1705252704 
יעוץ אונקולוגי דר' ברנר ברוך אונקולוגיה מערכת העיכול השרון רמות ים 7, הרצליה 03-9377449 
יעוץ אונקולוגי דר' ברנר יוסי אונקולוגיה מרכז ה'באייר 62, תל אביב 03-5467733 
יעוץ אונקולוגי פרופ'גביזון אברהם אונקולוגיה י-ם והשפלה שערי צדק , ירושלים 02-6555036 
יעוץ אונקולוגי דר' גוטפריד מיה אונקולוגיה ריאות מרכז ברודצקי 43, תל אביב 0526263102 
יעוץ אונקולוגי דר' גולדברג הדסה אונקולוגיה הצפון קלישר 16, חיפה 04-8232649 
יעוץ אונקולוגי דר' גז אליהו אונקולוגיה מרכז ויצמן 14, תל אביב 0777779222 
יעוץ אונקולוגי פרופ'דגני רמי רפואת נשים גינק. אונקולוגי י-ם והשפלה הרותם 6, מזכרת בתיה 08-9349015 
יעוץ אונקולוגי דר' הוברט אילה אונקולוגיה ממאירויות בדרכי העיכול י-ם והשפלה שר"פ הדסה עין , ירושלים 02-6776060 
יעוץ אונקולוגי פרופ'וולך נטליו אונקולוגיה מרכז הגולן 60, גני תקווה 03-5341526 
12345678910...דף אחרון

מידע כללי:
הרשימה מתעדכנת אחת לרבעון ולכן מומלץ לבדוק מפעם לפעם אם חלו שינויים.
ההתייעצות הינה לקבלת חוות דעת שנייה בלבד, ולא למתן טיפול רפואי או חוות דעת לצרכי תביעה משפטית.
אין בהימצאות רופא ברשימה דלעיל משום הפניה ו/או המלצה של מכבי שירותי בריאות לגבי אותו רופא .
כל קשר בין החבר לבין הרופא יתבצע במישרין, ולמכבי לא תהיה כל אחריות בגין ההתייעצות. בחירת הרופא נתונה בידי החבר.
הזכאות ניתנת בגין התייעצות במרפאתו הפרטית של הרופא, או במסגרת שירות רפואה פרטי (שר"פ) בבי"ח הדסה / שערי צדק בירושלים.


לתשומת לב! אצל חלק מרופאי שערי צדק : תשולם השתתפות עצמית בגובה 200 ש"ח.
ע"ג הקבלה מהיועצים הללו יופיע כי מדובר בהשתתפות עצמית- אין החזר בגין השתתפות זו.
לקבלת מידע נוסף ניתן להתקשר למוקד שערי צדק, בטלפון 02-6555999
מכתב הסיכום הרפואי מהרופא היועץ לא יועבר לתיק הרפואי של המבוטח במכבי, אנא עדכן את הרופא המטפל שלך במכבי בכדי להמשיך לתת לך שירות מיטבי.
החזר יינתן במשרד הסניף כנגד קבלה וחשבונית מס מקוריות ומכתב סיכום מהרופא היועץ.
פרטי הרופא ופרטי מרפאתו נמסרו ע"י הרופא. בכל אי התאמה, נא לפנות למרפאת הרופא לבירור פרטים.

החרגות וסייגים:


הזכות להשתתפות כספית נקבעת בכפוף לתקנון שבמדריך לשירותי בריאות בהסכם.
לא יינתנו החזרים במידה והייעוץ קשור ב:
     • שוטר שנפגע במסגרת תפקידו .
     • נפגע פעולות איבה מוכר ע"י ביטוח לאומי.
     • נכה משרד הביטחון 20% ומעלה.


התייעצות גבר עם בעיית פוריות אצל גניקולוג: החזר ניתן לגבר עם בעיית פוריות הקשורה בו, אצל רופאים המופיעים ברשימה כרופאים שההתמקצעות שלהם היא פריון הגבר.
לקבלת החזר יש להציג מכתב מהיועץ המציין שהייעוץ ניתן בגין בעיית פריון.


התייעצות אצל כירורג פלסטי: החזר ניתן לבעיות רפואיות בלבד, שאינן קוסמטיות.
לקבלת החזר יש להציג מכתב מהיועץ המפרט את מהות הייעוץ. לא יינתן החזר בגין התייעצות עם כירורג פלסטי לפני או אחרי ביצוע ניתוח אסתטי.


התייעצות אצל רופא פה ולסת: החזר ניתן לבעיות פה ולסת בלבד שאינן קשורות לשיניים וחניכיים.
לקבלת החזר יש להציג מכתב מהיועץ המציין זאת.
תשלום לרופא הפרטי המלווה בטיפולי IVF לא יוכר כייעוץ ולא יינתן בגינו החזר.
התייעצות בתחום רפואה משלימה / אלטרנטיבית: לא ייחשב כהתייעצות בזכות זו.
התייעצות במסגרת ביצוע בדיקות מי שפיר וסקירת מערכות: לא ייחשב כהתייעצות בזכות זו.
לא יינתן החזר עבור ביצוע בדיקת דימות מכל סוג שהיא אצל יועץ, כגון: ממוגרפיה, אולטרסאונד, לרבות פיענוח הבדיקה.
החזר בגין לקיחת ביופסיה בטכנולוגיות שונות באופן פרטי- יטופל במרכז מידע ואישורים לניתוחים פרטים וזאת בהתאם לתקנון שירותי הבריאות הנוספים. לא יינתן החזר עבור ייעוץ בגין פעולה זו.
בהתייעצות עם נוירולוג ילדים ופסיכיאטר ילדים - התייעצות ההורים לבעייתו של הילד, תיחשב התייעצות של הילד והחזרים יינתנו על שם היד ולא על שם ההורה.